Άγιος Χαράλαμπος - 10 Φεβρουάριου: Ο ιερέας που μαρτύρησε για το Χριστό ·