Άγιος Παρθένιος - 7 Φεβρουαρίου: O Άγιος προστάτης των καρκινοπαθών ·