Δικάζεται στις 11 Οκτώβρη ο ιχθυολόγος που μίλησε για τη φορμόλη στις ιχθυοκαλλιέργειες ·