Δήμος Καλαμαριάς: Αντί για Βlack Friday κάνουν την Book Friday ·