Εκατοντάδες οικογένειες αληθινών προσφύγων με τα μπαγκάζια και τις σημαίες τους επιστρέφουν στη Χάμα της Συρίας ·