Ένας στους πέντε ανθρώπους προτιμά να έχει σκύλο παρά να βρίσκεται σε σχέση ·