Επτά Έλληνες πρωθυπουργοί: Έδωσαν όλη την περιουσία τους στην Ελλάδα και πέθαναν πάμφτωχοι ·