Εταιρίες άρχισαν να περιλαμβάνουν την ευγένεια στα προσόντα για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων ·