Έτσι θα ονομάζεται το νέο κόμμα που ιδρύει η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου ·