Φίλος που πέρασε μαζί σου εφηβεία θα μείνει μέχρι τα βαθιά γεράματα - Όμορφη ζωή