Φονικός «Γηρυόνης»: Ο πρώτος νεκρός από την κακοκαιριά ·