Γιάννης Τσεκλένης: Oι στολές στην Ολυμπιακή που άφησαν εποχή ·