Η ιστορία της Μανιάτισας με το δρεπάνι που θα έπρεπε να διδάσκεται στο σχολείο ·