Κάτοικοι εμπόδισαν τον ελλιμενισμό σκάφους ανθρωπιστικής ΜΚΟ στη Σκάλα Συκαμνιάς ·