Κίνα: Έκανε ληστεία για να τον πιάσουν και να μην παντρευτεί ·