Κίνα: Μαζεύουν τα χρησιμοποιημένα λάδια από τους υπονόμους για να μαγειρεύουν ·