Κοινωνικό μέρισμα: Απορρίφθηκαν 813.000 αιτήσεις ·