Λαμία: Δεσπότης παίζει μπάλα στο πρωτάθλημα κατηχητικών με άψογο στυλ ·