Λαμία: Γιατί πίσω από τη στολή υπάρχει ο «Άνθρωπος» ·