Μεγαλύτερη ευτυχία από την γέννηση ενός μωρού δεν υπάρχει ·