Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις ·