Να τον αγαπάς τον εαυτό σου. Να τον φροντίζεις για να αντέχει ·