Νεαρός περπάτησε 140 χιλιόμετρα για να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει στην Αγία Παρασκευή ·