Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις. Να το ξέρεις. - Όμορφη ζωή