Οι Κούρδοι επέλεξαν τον συμβιβασμό από τη γενοκτονία ·