Οι Σουηδοί εγκαταλείπουν τις πόλεις τους και την ίδια τους την πατρίδα ·