Οι Συμιακοί έδιωξαν το πλοίο της ΜΚΟ "Open Arms"! ·