Παρτσαλάκης: «Έχασα ένα εκατομμύριο ευρώ μέσα σε ένα βράδυ, καταστράφηκα και βρέθηκα στο μηδέν» ·