«Πάτερ Ημών»: Η πλήρης ερμηνεία της πιο γνωστής προσευχής - Όμορφη ζωή