Περιβαλλοντική ευαισθησία στην πράξη από τα My Market - Όμορφη ζωή