Πολυτεχνείο 2019: Βίαιες προσαγωγές ατόμων από τα ΜΑΤ ·