Πριν από 60 χρόνια η Λάικα ήταν το o πρώτος ζωντανός οργανισμός που ταξίδεψε στο διάστημα ·