Ρέθυμνο: Δώρο ζωής από τη Νεκταρία Μπαλάση σε πέντε ασθενείς - Δώρισαν τα όργανα της ·