Σε ένα ατύχημα πεθαίνουν ένας Γερμανός ένας Ιταλός και ένας Έλληνας ·