Στην Αθήνα η πιο σύγχρονη διάβαση πεζών στην Ευρώπη ·