Στην πρώτη γραμμή είμαστε οι φτωχοί φαντάροι. Αυτοί που θα πεθάνουν πρώτοι ·