Στο Ναύπλιο υπάρχει ένα λιοντάρι που σκαλίστηκε σε βράχο το 19ο αιώνα ·