Συγκέντρωση και πορεία μαθητών στην Κατερίνη κατά των μεταναστών ·