Τα περισσότερα ζώα δεν έχουν γιαγιά εκτός από τους ελέφαντες ·