Θα διαγραφούν οι οφειλές έως 10€ από 500.000 φορολογουμένους ·