Βουλγαρία: Βλάβη στο πυρηνικό εργοστάσιο του Κοζλοντούι ·