Ζαρούχλα, ένα χωριό πνιγμένο στο πράσινο και κρυμμένο μέσα στα έλατα ·